Menu rozwijane

27 listopada 2017

Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Autorzy petycji proponują, aby osoby, które ukończyły 60. rok życia mogły bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h ww. ustawy odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a tejże ustawy (tj. w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł).

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Finansów.

Wnoszący petycję: Obywatelski Parlament Seniorów, Delegatura Warmińsko-Mazurska, osoba reprezentująca: Aleksander Pieczkin, Przewodniczący Prezydium.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-11-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 14-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz