Menu rozwijane

17 listopada 2017

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 27 października 2017 roku przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Piszący krytycznie oceniają pominięcie działalności przekładowej (profesji tłumaczy) przez ustawodawcę w dodanym ust. 9b do art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wskazują, że niektóre zastosowane w ustawie terminy mogą budzić problemy interpretacyjne.

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  została 22 listopada br. podpisana przez Prezydenta RP.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autorów petycji o podjętej przez Prezydenta decyzji.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 17-11-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 14-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz