Menu rozwijane

29 września 2017

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o rozważenie dokonania autokorekty projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Autor petycji został poinformowany, że przekazane przez niego uwagi i propozycje  zostały przeanalizowane.

Ostateczny kształt ustawie przygotowanej przez Prezydenta RP nadał parlament. 8 grudnia 2017 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o Sądzie Najwyższym, a 20 grudnia 2017 roku została ona podpisana przez Prezydenta RP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 29-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz