Menu rozwijane

12 października 2017

Wnoszący postuluje rozwiązanie problemów osób spłacających kredyty mieszkaniowe odnoszone do walut obcych w oparciu  o szwedzki model wspierania przez państwo osób zaciągających kredyty zabezpieczone hipoteką.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem.

Jednocześnie poinformowano wnoszącego o dotychczas przedłożonych przez  Prezydenta RP  do Sejmu RP projektach ustaw zmierzających do rozwiązania kryzysu na rynku kredytów odnoszonych do walut obcych, tj.: projekcie ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk sejmowy 811) oraz projekt ustawy zmieniający ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy 1863).

Treść obu projektów oraz informacje dotyczące przebiegu prac legislacyjnych dostępne są na stronie internetowej Sejmu RP: www.sejm.gov.pl .

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 12-10-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz