Menu rozwijane

27 listopada 2017

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Wnoszący apeluje o wprowadzenie przepisów nakładających na komitety wyborcze obowiązek tłumaczenia spotów wyborczych na język migowy.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. Jednocześnie wskazano, że korespondencję w sprawie poprawy dostępności do materiałów emitowanych w telewizji dla osób głuchych można kierować bezpośrednio do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także do Polskiej Rady Języka Migowego, która jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wnoszący petycję: Stanisław Porowski

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-11-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-03-2018
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer