Menu rozwijane

13 października 2017

13 października 2017 roku przedstawiciele Biura Dialogu i Korespondencji odebrali w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP petycję zawierającą apel do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy z 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wraz z petycją została złożona lista 3 137 popierających ją sygnatariuszy.

Zawarte w petycji uwagi były już przedmiotem pisma z 2 października br. autorstwa tych samych wnoszących, które zostało poddane analizie w Biurze Prawa i Ustroju KPRP.

12 października 2017 roku Prezydent RP podpisał ustawę  z 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 13-10-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz