Menu rozwijane

30 października 2017

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych.

Uważa, że we wskazanej ustawie powinno się wprowadzić zapis, który  obligowałby partie polityczne do zagwarantowania głuchym członkom partii dostępu do tłumacza języka migowego.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. Jednocześnie wskazano, że zmiana przepisów prawa dokonuje się na drodze legislacyjnej i zgłaszany projekt musi zyskać poparcie większości parlamentarnej. Zaproponowano wnoszącemu zwrócenie się w sygnalizowanej sprawie także do przedstawicieli partii politycznych. 

Wnoszący petycję: Stanisław Porowski

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-10-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-03-2018
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer