Menu rozwijane

18 września 2017

Autor petycji uważa, że istnieje potrzeba powołania Pełnomocnika Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Prasy, a także utworzenia Rady do Spraw Prasy. W związku z tym apeluje, aby Prezydent RP podjął inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie.

Wnoszący przedstawia autorski projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe, w której proponuje dodać Rozdział 3a – zatytułowany: „Rola i udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji zmiany przepisów prasowych”.

Biuro Dialogu i Korespondencji udzieliło nadawcy odpowiedzi odnośnie poruszonych kwestii.

Wnoszący petycję: Paweł Plata

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 18-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz