| | |
A | A | A
Wtorek, 18 grudnia 2018

Petycja dotycząca ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług

Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług. 
Poniedziałek, 17 grudnia 2018

Petycja dotycząca ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Autor petycji uważa, że powinny zostać zmienione przepisy w zakresie czasowego wyrejestrowania pojazdów, a także chciałby, aby istniała możliwość wykupienia krótkoterminowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych. 
Środa, 28 listopada 2018

Petycja dotycząca pedagogów pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Wnoszący apeluje o zrównanie warunków płacowych pedagogów pracujących w placówkach opiekuńczo wychowawczych z zarobkami nauczycieli. Propozycja przedstawiona przez piszącego nie wiąże się z koniecznością objęcia tej grupy zawodowej Kartą Nauczyciela. 
Wtorek, 27 listopada 2018

Petycja dotycząca dłużników alimentacyjnych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu skuteczną ochronę biednych i wykluczonych przed nadmiernymi obciążeniami alimentacyjnymi poprzez zmianę przepisów egzekucyjnych. 
Wtorek, 27 listopada 2018

Petycja w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy o Sądzie Najwyższym

Petycja w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. 
Czwartek, 15 listopada 2018

Petycja dotycząca zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Autor petycji apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do TK o zbadania zgodności rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
Piątek, 26 października 2018

Petycja dotycząca Kodeksu wykroczeń

Autor petycji postuluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń przez wprowadzenie kar za nieodbieranie paragonu fiskalnego przez nabywcę towaru lub usługi. 
Czwartek, 25 października 2018

Petycja w sprawie tzw. czerwcowych emerytur

Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany zasad waloryzacji kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne stanowiących podstawę obliczenia emerytury. 
1234567  
Poleć znajomemu