| | |
A | A | A
Piątek, 4 maja 2018

Petycja w sprawie poszanowania i ochrony przepisami prawa flagi państwowej

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji  ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W ocenie piszącego polska flaga nie jest otaczana dostateczną czcią i szacunkiem. Jak zauważa,  kibice uczestniczący w wydarzeniach sportowych traktują flagi jak transparenty, służące wyeksponowaniu nazw miejscowości, z których pochodzą. Dlatego proponuje wprowadzenie przepisów wzmacniających ochronę prawną flagi państwowej.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. 


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-05-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 24-08-2018
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer