| | |
A | A | A
Piątek, 5 stycznia 2018

Petycja w sprawie zmiany ustawy dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji

Autor petycji zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem miałoby być niestosowanie wobec weteranów służby poza granicami państwa ustawy dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

Ponadto autor petycji przedstawia swoje wątpliwości co do konstytucyjności ww. ustawy.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji  poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z przedstawionymi w petycji argumentami i postulatami. Jednocześnie wskazano, że przede wszystkim właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag i zastrzeżeń oraz do zajęcia stanowiska w poruszonych kwestiach  jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. O treści petycji poinformowane zostało również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 05-01-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 14-02-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska