| | |
A | A | A
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Petycja w sprawie ustawy o rencie socjalnej

Wnoszący apeluje o dokonanie zmian w systemie rentowym dotyczącym osób dorosłych niepełnosprawnych, tj. wprowadzenie nowego 500 złotowego dodatku rehabilitacyjnego do renty socjalnej wypłacanego przez ZUS wraz z rentą socjalną oraz podniesienie wysokości renty socjalnej.


Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie wskazano, że 14 maja 2018 r. Pan Prezydent - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami - podjął decyzję o podpisaniu ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej.


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.
 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 23-04-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 29-06-2018
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer