Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 27 listopada 2018

Petycja dotycząca dłużników alimentacyjnych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu skuteczną ochronę biednych i wykluczonych przed nadmiernymi obciążeniami alimentacyjnymi poprzez zmianę przepisów egzekucyjnych. Piszący krytycznie ocenia dotychczasową politykę w tym zakresie. Postuluje, aby wszyscy dłużnicy byli traktowani jednakowo, np. w przepisach upadłościowych. Ponadto apeluje o wprowadzenie abolicji powszechnej dla zobowiązanych do płacenia alimentów, przez umorzenie wszystkich zaległych długów alimentacyjnych.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-11-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 22-01-2019
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer