| | |
A | A | A
Poniedziałek, 19 lutego 2018

Petycja dotycząca kierowców zawodowych

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o zainteresowanie się sytuacją kierowców zawodowych – prowadzących pojazdy powyżej 3,5 tony. Zdaniem piszącego, sytuacja tej grupy zawodowej pod względem wynagrodzenia, warunków pracy i kwestii emerytalnych jest gorsza niż kierowców autobusów.

 

Wnoszący postuluje do Prezydenta RP o dokonanie wskazanych w petycji zmian w prawie pracy.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-02-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz