| | |
A | A | A
Wtorek, 2 stycznia 2018

Petycja dotycząca Prawa energetycznego

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne w zakresie nadania nowego brzmienia art. 45a.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z przedstawionym w petycji postulatem. Ponadto wskazano, że w Ministerstwie Energii działa grupa robocza ds. określenia wytycznych dla indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła w budynkach wielolokalowych.  Ponieważ, z informacji dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa wynika, że petycja tej samej treści wpłynęła do resortu, odstąpiono od przekazania petycji do Ministerstwa Energii.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 02-01-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz