| | |
A | A | A
Środa, 24 stycznia 2018

Petycja w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy o SN, a także ustawy o zmianie ustawy o KRS

Wnoszący kieruje petycję do Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw w celu zbadania zgodności ich zapisów z Konstytucją RP.  Autor petycji przywołuje również treść art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji, w który wymieniono podmioty, w tym Prezydenta RP, uprawnione do kierowania wniosków, o których mowa w art. 188 Konstytucji, do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o poddaniu analizie złożonego wniosku i przytaczanych argumentów. Ponieważ z innych pism nadesłanych przez autora petycji do Kancelarii Prezydenta wynikało, że jego wystąpienie wpłynęło bezpośrednio do Krajowej Rady Sądownictwa, Biuro odstąpiło od przekazania petycji do tego podmiotu.

 

23 kwietnia 2018 roku drogą elektroniczną do KPRP wpłynął aneks do petycji. Jego treść została poddana w Kancelarii analizie, o czym wnoszący został poinformowany.

 

Wnoszący petycję: Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 24-01-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 14-08-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska