Menu rozwijane

04.05.2018
Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
26.04.2018
Wnoszący apeluje o waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 500 zł miesięcznie od 1.11.2018 roku i wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla wszystkich osób niepełnosprawnych - 500 zł miesięcznie od 1.01.2019 wypłacanego przez ZUS z rentą socjalną.
24.04.2018
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.– Kodeks postępowania cywilnego, w części dotyczącej elektronicznego postępowania upominawczego.
23.04.2018
Wnoszący apeluje o dokonanie zmian w systemie rentowym dot. osób dorosłych niepełnosprawnych, tj. wprowadzenie nowego 500 zł. dodatku rehabilitacyjnego do renty socjalnej wypłacanego przez ZUS z rentą socjalną i podniesienie wysokości renty socjalnej.
06.04.2018
Wnoszący przygotował propozycje pytań referendalnych, na które powinni w jego opinii odpowiedzieć Polacy z zapowiedzianym przez Prezydenta referendum konsultacyjnym dotyczącym zmiany Konstytucji.
06.04.2018
Wnoszący postulują dopisanie do katalogu podstawowych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską ojcostwa.
03.04.2018
Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP o wykonanie upoważnienia ustawowego w celu uregulowania sposobu zachowanie się osób umundurowanych, występujących w zorganizowanej grupie podczas odtwarzania albo wykonywania hymnu RP.
03.04.2018
Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie wprowadzenia zmian w tekście Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.
28.03.2018
Przedstawiciele organizatorów i uczestników pikiety pod hasłem „Polska wolna od GMO” złożyli petycję zawierającą apel do Prezydenta RP o skierowanie z powrotem do Sejmu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
23.03.2018
Wnoszący apeluje do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 22 marca 2018 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
21.03.2018
Wnoszący proponuje zmianę nazwy „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” na „Dziennik Prawa”, która w opinii wnoszącego jest adekwatna do zawartości tego publikatora.
01.03.2018
Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 4 pkt 2 ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych.
27.02.2018
Autorzy petycji postulują ustanowienie dnia 1 marca, w którym obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", świętem państwowym.
19.02.2018
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o zainteresowanie się sytuacją kierowców zawodowych – prowadzących pojazdy powyżej 3,5 tony. Zdaniem piszącego, sytuacja tej grupy zawodowej jest gorsza niż kierowców autobusów.
14.02.2018
Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mającej na celu zmniejszenie liczby posłów i senatorów.