Menu rozwijane

27 września 2018

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy w zakresie dozoru elektronicznego.

Autor petycji postuluje wprowadzenie do ww. ustawy przepisu, który stanowiłby, że złożenie wniosku o dozór elektroniczny wstrzymuje wykonanie orzeczonej kary do czasu jego rozpoznania.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnoszący petycję: Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-09-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 16-10-2018
Osoba modyfikująca: Weronika Polkowska