Menu rozwijane

26 października 2018

Autor petycji postuluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń przez wprowadzenie kar za nieodbieranie paragonu fiskalnego przez nabywcę towaru lub usługi.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami. Jednocześnie poinformowano, że właściwym do merytorycznego rozpatrzenia zgłoszonych postulatów jest przede wszystkim Minister Finansów, który odpowiedna za politykę fiskalną państwa.

Wnoszący petycję, swój postulat złożył także w Sejmie RP, i będzie on podlegał ocenie sejmowej Komisji ds. Petycji.

Wnoszący petycję: Roman J. Arseniuk

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 26-10-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 22-01-2019
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer