Menu rozwijane

28 listopada 2018

Wnoszący apeluje o zrównanie warunków płacowych pedagogów pracujących w placówkach opiekuńczo wychowawczych z zarobkami nauczycieli. Propozycja przedstawiona przez piszącego nie wiąże się z koniecznością objęcia tej grupy zawodowej Kartą Nauczyciela.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przede wszystkim właściwego do jej rozpatrzenia. Ponadto kopię petycji przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 28-11-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2019
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik