Menu rozwijane

08 października 2018

Wnosząca apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany  ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w celu umożliwienia zakończenia roty ślubowania składanego przed rozpoczęciem wykonywania zawodu prawniczego słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącą o zapoznaniu się z treścią petycji i zgłaszanymi postulatami. Autorka petycji zwróciła się z tym samym postulatem do Ministra Sprawiedliwości.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 08-10-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 22-01-2019
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer