Menu rozwijane

17 grudnia 2018

Autor petycji uważa, że powinny zostać zmienione przepisy w zakresie czasowego wyrejestrowania pojazdów, a także chciałby, aby istniała możliwość wykupienia krótkoterminowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych. Ponadto piszący krytykuje przepisy nakładające opłaty za wykonanie przeglądu po terminie.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami. Organem przede wszystkim właściwym do rozpatrzenia proponowanych przez piszącego zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym jest Minister Infrastruktury i Budownictwa, dlatego petycja została zgodnie z właściwością przesłana do rozpatrzenia do tego resortu.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 17-12-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 29-01-2019
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer