Menu rozwijane

15 listopada 2018

Autor petycji apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadania zgodności rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o odnotowaniu zgłoszonego postulatu.

Wnoszący petycję: Roman J. Arseniuk

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 15-11-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 29-01-2019
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer