Menu rozwijane

27 sierpnia 2018

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o uhonorowanie Orderem Orła Białego pośmiertnie Romana Dmowskiego.

Petycja została przekazana do Biura Odznaczeń i Nominacji, które poinformowało piszącego, że zgłoszona propozycja zostanie przedstawiona do rozpatrzenia na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego.

W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Ordery Orła Białego 25 wybitnym Polakom, w tym m.in. pośmiertnie odznaczony został Roman Dmowski. Może Cię zainteresować Ordery Orła Białego przyznane pośmiertnie 25 wybitnym Polakom

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-08-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska