Menu rozwijane

17 sierpnia 2018

Autorka petycji zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zrównanie wieku emerytalnego wykładowczyń i wykładowców akademickich.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącą petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonym postulatem. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przede wszystkim właściwego do merytorycznego rozpatrzenia zgłoszonego w niej postulatu.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 17-08-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 07-09-2018
Osoba modyfikująca: Weronika Polkowska