Menu rozwijane

30 sierpnia 2018

Wnosząca apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Autor petycji krytycznie ocenia wprowadzone od 10 sierpnia br. ograniczenia wiekowego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską (35 lat) oraz aplikację uzupełniającą sędziowską i prokuratorską (40 lat). Dlatego postuluje uchylenie we wskazanej wyżej ustawie punktu 1a w art. 24 ust. 1 oraz punktu 1 w art. 37b ust. 1.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnoszący petycję: Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-08-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 28-11-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska