Menu rozwijane

27 listopada 2018

Petycja w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z apelem o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Piszący w swoim wystąpieniu nawiązuje do petycji opublikowanej na stronie urzędu pod datą 24 stycznia br.

Biuro Dialogu i Korespondencji udzieliło wnoszącemu odpowiedzi, w której poinformowało, że zarówno ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, jak i ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw została uchwalona z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP podpisał obie ustawy, a więc nie zdecydował się na zwrócenie ich do Sejmu do ponownego rozpatrzenia, ani na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o ich zbadanie w trybie tzw. kontroli prewencyjnej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-11-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 31-01-2019
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska