Menu rozwijane

27 sierpnia 2018

Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją art. 37 § 1 oraz art. 111 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego, że 21 listopada 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym nowelizującą przepisy dotyczące przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, po osiągnięciu określonego wieku, tj. 65 lat. Nowelizacja zmienia m.in. treść art. 37 i art. 111 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Prezydenta RP podpisał ustawę 17 grudnia 2018 roku.

Może Cię zainteresować Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym [PL/ENG]

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-08-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2019
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik