Menu rozwijane

06 kwietnia 2018

W ramach dwóch zorganizowanych akcji społecznych w Internecie do Kancelarii Prezydenta RP od 6 kwietnia br. zaczęły napływać drogą elektroniczną jednobrzmiące petycje zawierające apel do Prezydenta RP o zmianę art. 18 Konstytucji RP. Wnoszący postulują dopisanie do katalogu podstawowych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską ojcostwa.

W okresie od 6 kwietnia do 9 kwietnia 2018 roku nadesłano ponad 3 tys. takich apeli.

Biuro Dialogu i Korespondencji przekazało petycję do Zespołu zajmującego się m.in. porządkowaniem i katalogowaniem opinii i sugestii dotyczących referendum i kierunków zmian przepisów Konstytucji RP pod kątem wykorzystania w pracach referendalnych i późniejszych działaniach legislacyjnych.

Wnoszący petycję: Krzysztof Iwin

Pozostałe osoby nie wyraziły zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 06-04-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-05-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska