Menu rozwijane

27.12.2019
Autorka petycji postuluje dokonanie szeregu zmian w różnych przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz proponuje utworzenie Naczelnej Izby Sędziowskiej.
23.12.2019
Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa Polskiego do Muzułmańskiego Związku Religijnego Rzeczypospolitej Polskiej.
17.12.2019
Wnoszący zwracają się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
09.12.2019
Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw, m.in.: z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
09.12.2019
Apele do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wprowadzenia zakazu występów zwierząt w widowiskach cyrkowych.
04.12.2019
Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw, m.in.: z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
02.12.2019
Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
02.12.2019
Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r.
02.12.2019
Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
02.12.2019
Autorzy petycji uważają, że w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego powinien stanąć pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
26.11.2019
Autorka petycji postuluje dokonanie szeregu zmian w różnych przepisach prawa, w tym m.in. zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
15.11.2019
Autorka petycji postuluje o uchylenie obowiązku posiadania przez przedsiębiorców rachunku VAT stosowanego w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).
08.11.2019
Wnosząca zwraca się do Prezydenta RP o zarządzenie referendum ogólnokrajowego, w którym Polacy mieliby możliwość wypowiedzenia się w sprawie stacjonowania, jak i finansowania obecności wojsk amerykańskich na terytorium RP.
06.11.2019
Autorka petycji postuluje o wprowadzenie do przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim rozwiązania prawnego, które dawałoby sądowi prawo do zmiany istotnych warunków wiążącej strony umowy kredytowej, pożyczki.
04.11.2019
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu likwidację limitu dochodowego uwzględnianego przy ustalaniu świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.