| | |
A | A | A
Wtorek, 6 sierpnia 2019

Petycja dotycząca ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie lub skierowanie do TK w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP uchwalonej 19 lipca 2019 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. 
Wtorek, 6 sierpnia 2019

Petycja dotycząca ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Środa, 24 lipca 2019

Apel w sprawie ochrony dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy zwróciła się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o ochronie dzieci. 
Poniedziałek, 22 lipca 2019

Petycja w sprawie utworzenia wojewódzkich rad seniorów

Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o samorządzie województwa, mającej na celu powołanie wojewódzkich rad seniorów, ciała o charakterze konsultacyjnym, doradczym i i inicjatywnym. 
Poniedziałek, 22 lipca 2019

Petycja w sprawie amnestii

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywy ustawodawczej w zakresie amnestii (powszechnego aktu łaski). 
Piątek, 19 lipca 2019

Petycja zbiorowa w sprawie kodeksu wyborczego

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, przez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP. 
Środa, 17 lipca 2019

Petycja o ochronę konstytucyjnych praw małżeństw, rodzin, rodziców i dzieci

Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu usunięcia z polskiego systemu prawnego rozwiązań sprzecznych z Konstytucją RP, naruszających konstytucyjną definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. 
Poniedziałek, 1 lipca 2019

Petycja dotycząca szkolnictwa wyższego

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji lub uchylenia art. 212 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
1234  
Poleć znajomemu