| | |
A | A | A
Piątek, 8 listopada 2019

Petycja o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce

Wnosząca zwraca się do Prezydenta RP o zarządzenie referendum ogólnokrajowego, w którym Polacy mieliby możliwość wypowiedzenia się w sprawie stacjonowania, jak i finansowania obecności wojsk amerykańskich na terytorium RP. 
Poniedziałek, 4 listopada 2019

Petycja dotycząca świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu likwidację limitu dochodowego uwzględnianego przy ustalaniu świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
Poniedziałek, 4 listopada 2019

Petycja o wprowadzenie dodatku pieniężnego za długoletnie pożycie małżeńskie

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenia dodatku pieniężnego za długie pożycie małżeńskie oraz wychowanie co najmniej 2 dzieci. 
Wtorek, 1 października 2019

Petycja dotycząca bezpieczeństwa żywności

Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności, skonsolidowanej instytucji zajmującej się nadzorem nad przetwarzaniem żywności oraz produkcją rolną. 
Wtorek, 24 września 2019

Petycja dotycząca ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu ograniczenia przestępstw związanych z podatkiem VAT 
Poniedziałek, 23 września 2019

Petycja dotycząca komorników sądowych i egzekucji

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu dokonanie zmian w przepisach regulujących działalność komorników sądowych oraz kwestie dotyczące okresu i biegu przedawnienia, majątku i kwot wolnych od egzekucji. 
Sobota, 31 sierpnia 2019

Petycja dotycząca składanej przez sędziów roty ślubowania

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany treści składanej przez sędziów roty ślubowania. 
Środa, 21 sierpnia 2019

Petycja dotycząca ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wnoszący petycję zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
123456  
Poleć znajomemu