| | |
A | A | A
Piątek, 10 maja 2019

Apel o powołanie nowego organu ochrony prawnej – Obrońcy Pokrzywdzonych

Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu „powołanie nowej instytucji - organu ochrony prawnej - OBROŃCY POKRZYWDZONYCH, niezależnego w swoim działaniu od władzy sądowej i wykonawczej”. 
Poniedziałek, 6 maja 2019

Petycja dotycząca reformy prawa karnego i cywilnego oraz utworzenia Centralnej Ewidencji Zamieszkania

Autorka petycji postuluje wprowadzenie zmian w ustawach: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego oraz powołanie Centralnej Ewidencji Zamieszkania. 
Czwartek, 2 maja 2019

Petycja dotycząca dotacji oświatowych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. 
Czwartek, 2 maja 2019

Petycja dotycząca ustawodawstwa górniczego i okołogórniczego

Wnoszący apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, mającej na celu odblokowanie dostępności nowych złóż węgla i innych kopalin pozwalających na tanie wydobycie i poszanowanie środowiska 
Piątek, 26 kwietnia 2019

Petycja w sprawie tzw. Programu Mama 4+

Autorka petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany zasad ustalania dochodu osób ubiegających się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 
Środa, 24 kwietnia 2019

Petycja dotycząca restytucji mienia

Wnoszący apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie reprywatyzacji, mającej na celu umożliwienie restytucji mienia pozostawionego bez spadkobierców a przejętego w przeszłości przez Skarb Państwa. 
Środa, 17 kwietnia 2019

Petycja w sprawie mieszkań zakładowych

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uregulowanie prawa do wykupu tzw. byłych mieszkań zakładowych przez ich najemców. 
Piątek, 12 kwietnia 2019

Petycja w sprawie „Emerytury +”

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o ocenę zgodności z Konstytucją uchwalonej 4 kwietnia 2019 r. przez Sejm RP ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. 
12  
Poleć znajomemu