| | |
A | A | A
Wtorek, 24 września 2019

Petycja dotycząca ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu ograniczenia przestępstw związanych z podatkiem VAT 
Poniedziałek, 23 września 2019

Petycja dotycząca komorników sądowych i egzekucji

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu dokonanie zmian w przepisach regulujących działalność komorników sądowych oraz kwestie dotyczące okresu i biegu przedawnienia, majątku i kwot wolnych od egzekucji. 
Sobota, 31 sierpnia 2019

Petycja dotycząca składanej przez sędziów roty ślubowania

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany treści składanej przez sędziów roty ślubowania. 
Wtorek, 20 sierpnia 2019

Petycja dotycząca rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie

Zgodnie z ustawą o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, potwierdzenie prawa następuje na wniosek złożony nie później niż do 31.12. 2008. Wnoszący apelują o zniesienie ww. ograniczenia czasowego. 
Wtorek, 6 sierpnia 2019

Petycja dotycząca ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie lub skierowanie do TK w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP uchwalonej 19 lipca 2019 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. 
Wtorek, 6 sierpnia 2019

Petycja dotycząca ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Piątek, 2 sierpnia 2019

Petycja dotycząca ochrony prawnej konsumentów

Autorka petycji w oparciu o własne doświadczenia zwraca uwagę na pogarszającą się jakość produktów jakie trafiają do obrotu. W ocenie piszącej koszty ryzyka wynikające z kupna/sprzedaży produktu złej jakości w całości przerzucono na konsumenta. 
Środa, 24 lipca 2019

Apel w sprawie ochrony dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy zwróciła się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o ochronie dzieci. 
12345  
Poleć znajomemu