| | |
A | A | A
Czwartek, 9 stycznia 2020

Petycja dotycząca różnych przepisów prawa

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw, m.in.: z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
Poniedziałek, 23 grudnia 2019

Petycja dotycząca ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa Polskiego do Muzułmańskiego Związku Religijnego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wtorek, 17 grudnia 2019

Petycja w sprawie referendum lokalnego

Wnoszący zwracają się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. 
Poniedziałek, 9 grudnia 2019

Petycja o wprowadzenie zakazu widowisk cyrkowych z udziałem zwierząt

Apele do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wprowadzenia zakazu występów zwierząt w widowiskach cyrkowych. 
Wtorek, 3 grudnia 2019

Petycja dotycząca różnych przepisów prawa

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw, m.in.: z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
Poniedziałek, 2 grudnia 2019

Petycja dotycząca budowy pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.

Autorzy petycji uważają, że w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego powinien stanąć pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Poniedziałek, 2 grudnia 2019

Petycja dotycząca różnych przepisów prawa

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
Poniedziałek, 2 grudnia 2019

Petycja dotycząca różnych przepisów prawa

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. 
1234567  8
Poleć znajomemu