| | |
A | A | A
Piątek, 12 kwietnia 2019

Petycja w sprawie „Emerytury +”

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 4 kwietnia 2019 r. przez Sejm RP ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. 
Piątek, 5 kwietnia 2019

Petycja dotycząca poprawienia sytuacji prawnej akcjonariuszy mniejszościowych

Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wzmocnienia uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych oraz zapewnienia im efektywnych instrumentów ochrony swoich interesów. 
Piątek, 15 marca 2019

Petycja dotycząca ustawy o emeryturach pomostowych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych, polegającej na usunięciu punktu 7 z art. 4 ww. ustawy. 
Czwartek, 14 marca 2019

Petycja dotycząca ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 6 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
Wtorek, 5 marca 2019

Petycja dotycząca tzw. „procesu brzeskiego”

Wnoszący apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uznanie za nieważne orzeczeń wydanych przez polskie organy wymiaru sprawiedliwości wobec Wincentego Witosa oraz dziewięciu posłów na Sejm II RP skazanych w tzw. „procesie brzeskim”. 
Środa, 13 lutego 2019

Petycja dotycząca samotnych matek

Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP działań zmierzających do poprawy sytuacji samotnych matek. Oczekują m.in. sprecyzowania definicji „samotna matka”. 
Poniedziałek, 11 lutego 2019

Petycja w sprawie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu reaktywowania Chorągwi Rzeczypospolitej. 
Środa, 6 lutego 2019

Petycja dotycząca utworzenia Muzeum im. Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego

Autorzy petycji uważają, że śp. Prezydent Lech Kaczyński zasłużył na Muzeum, które upamiętniałoby jego zasługi dla kraju. 
Poleć znajomemu