Dodatkowe narzędzia

Piątek, 10 maja 2019

Apel o powołanie nowego organu ochrony prawnej – Obrońcy Pokrzywdzonych

Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu „powołanie nowej instytucji - organu ochrony prawnej - OBROŃCY POKRZYWDZONYCH, niezależnego w swoim działaniu od władzy sądowej i wykonawczej”.


Wnoszący petycję: Stowarzyszenie Oburzeni, Przewodniczący Rady Koordynującej Jan Szymański, Sekretarz Rady Koordynacyjnej Wojciech Papis.

Poleć znajomemu