Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 grudnia 2019

Petycja o wprowadzenie zakazu widowisk cyrkowych z udziałem zwierząt

Apele do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wprowadzenia zakazu występów zwierząt w widowiskach cyrkowych.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu