Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 23 grudnia 2019

Petycja dotycząca ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa Polskiego do Muzułmańskiego Związku Religijnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Autorzy petycji przekazują Prezydentowi własny projekt ustawy wraz z jego uzasadnieniem, a także projekt nowego statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego.
 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autorów petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przede wszystkim właściwego do merytorycznego odniesienia się zgłaszanych w piśmie opinii i uwag.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu