Dodatkowe narzędzia

Piątek, 27 grudnia 2019

Petycja dotycząca różnych przepisów prawa

Autorka petycji postuluje dokonanie szeregu zmian w różnych przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz proponuje utworzenie Naczelnej Izby Sędziowskiej. Ponadto pisząca przedstawia swoje propozycje zmian w prawie w zakresie ochrony środowiska oraz praw konsumentów.
 

Postulaty zgłoszone w punkcie 5 i 6 petycji oraz w zakresie regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych orzeczeń, jak i wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia sędziów od odpowiedzialności cywilnej były już rozpatrywana w Kancelarii Prezydenta RP.
 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnosząca petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.
 

Wnoszący petycję: Renata Sutor

 

Poleć znajomemu