Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 2 grudnia 2019

Petycja dotycząca różnych przepisów prawa, m.in. w zakresie prawa spadkowego

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia: czasowej niedopuszczalności drogi sądowej dla roszczeń do kwoty 10 tys. zł, tak aby sprawy w pierwszej kolejności były rozpatrywane przez Arbitra Handlowego, zmiany zasad powołania do spadku oraz stworzenia nowej instytucji polegającej na zamianie umowy dożywocia na jednorazowe wynagrodzenie.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnosząca petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.

 

Wnoszący petycję: Renata Sutor

 

Poleć znajomemu