Menu rozwijane

06 listopada 2019

Autorka petycji postuluje o wprowadzenie do przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim rozwiązania prawnego, które dawałoby sądowi prawo do zmiany istotnych warunków wiążącej strony umowy kredytowej, pożyczki.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącą petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.

Wnoszący petycję: Renata Sutor

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 06-11-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2020
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska