Menu rozwijane

15 listopada 2019

Autorka petycji postuluje o uchylenie obowiązku posiadania przez przedsiębiorców rachunku VAT stosowanego w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącą petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.

Wnoszący petycję: Renata Sutor

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 15-11-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2020
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska