Menu rozwijane

26 listopada 2019

Autorka petycji postuluje dokonanie szeregu zmian w różnych przepisach prawa, w tym m.in. zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu dodania przepisów umożliwiających obowiązywanie ugody zawartej przed mediatorem od momentu jej podpisania a nie od zatwierdzenia jej przez Sąd.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącą petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.

Wnoszący petycję: Renata Sutor

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 26-11-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2020
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska