Menu rozwijane

02 grudnia 2019

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia: czasowej niedopuszczalności drogi sądowej dla roszczeń do kwoty 10 tyś zł, tak aby sprawy w pierwszej kolejności były rozpatrywane przez Arbitra Handlowego, zmiany zasad powołania do spadku oraz stworzenia nowej instytucji polegającej na zamianie umowy dożywocia na jednorazowe wynagrodzenie.

Wnoszący petycję: Renata Sutor

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 02-12-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 24-01-2020
Osoba modyfikująca: Weronika Polkowska