Menu rozwijane

27 grudnia 2019

Autorka petycji postuluje dokonanie szeregu zmian w różnych przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz proponuje utworzenie Naczelnej Izby Sędziowskiej. Ponadto pisząca przedstawia swoje propozycje zmian w prawie w zakresie ochrony środowiska oraz praw konsumentów.

Postulaty zgłoszone w punkcie 5 i 6 petycji oraz w zakresie regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych orzeczeń, jak i wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia sędziów od odpowiedzialności cywilnej były już rozpatrywana w Kancelarii Prezydenta RP.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnosząca petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.

Wnoszący petycję: Renata Sutor

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-12-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2020
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska