Menu rozwijane

08 listopada 2019

Wnosząca zwraca się do Prezydenta RP o zarządzenie referendum ogólnokrajowego, w którym Polacy mieliby możliwość wypowiedzenia się w sprawie stacjonowania, jak i finansowania obecności wojsk amerykańskich na terytorium RP.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o odnotowaniu zgłoszonego postulatu.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 08-11-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2020
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer