Menu rozwijane

04 listopada 2019

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenia dodatku pieniężnego za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wychowanie co najmniej 2 dzieci. Piszący proponuje przyznanie małżeństwom ze stażem 50 lat dodatku w wysokości 500 zł, ze stażem 55 lat – 550 zł, ze stażem 60 lat - 600 zł, itd. Ponadto, w opinii piszącego, osoba, która owdowiała, powinna dożywotnio zachować prawo do uzyskiwania takiego dodatku.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonym postulatem.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-11-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2020
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer