Menu rozwijane

09 grudnia 2019

Apele do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wprowadzenia zakazu występów zwierząt w widowiskach cyrkowych.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 09-12-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 17-01-2020
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer