Menu rozwijane

05 października 2020

Autor petycji postuluje o ustawowe uregulowanie zasad i form honorowania funkcjonariuszy publicznych i polityków za ich zasługi dla państwa i narodu.

W ocenie piszącego, obowiązująca ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach w niewystarczający sposób reguluje te kwestie.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 05-10-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer