Menu rozwijane

22 września 2020

Autor petycji postuluje o nowelizację art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała wnoszącego o zapoznaniu się z treścią petycji i zgłoszonym postulatem. Jednocześnie piszący został powiadomiony o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wnoszący petycję: : brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 22-09-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 06-11-2020
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer