Menu rozwijane

14 października 2020

Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z  dnia 11 marca 2011 roku o podatku od towarów i usług, przez wprowadzenie obowiązku publikowania danych o podatku VAT płaconym przez największych płatników CIT.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem.

Wnoszący petycję: Roman J. Arseniuk

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 14-10-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 28-01-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer