Menu rozwijane

21 grudnia 2020

Wnoszący zwracają się do Prezydenta RP z prośbą o złożenie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Piszący oczekują wprowadzenia m.in. poniższych zmian:
- zmniejszenia liczby podpisów potrzebnych do rozpisania referendum i wydłużenia czasu na ich zebranie;
- likwidacji progu frekwencji w referendach tematycznych i zmniejszenia progu frekwencji w referendach odwoławczych;
- likwidacji zakazu łączenia referendów z innymi wyborami.
- wprowadzenia możliwość przeprowadzenie kilku referendów lokalnych przez te same komisje.

Autorzy petycji przekazali również własny projekt ustawy w tym zakresie oraz ekspertyzę pt. „Referendum lokalne: czas na reformę".

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszących o przekazaniu petycji stosownym komórkom KPRP w celu przeanalizowania zgłoszonego postulatu.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 21-12-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 31-03-2021
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik