Menu rozwijane

14 października 2020

Autor petycji postuluje o uściślenie zasad wyboru Prezydenta RP, Posłów, Senatorów, wojewodów, burmistrzów, wójtów, radnych m.in. przez wprowadzenie zasady egzaminowania pre-kandydatów do pełnienia tych urzędów.

Ponadto piszący apeluje rozszerzenie zasad organizacji wyborów, a także przeprowadzania innych głosowań przez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-logistycznych (głosowanie zdalne).

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 14-10-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer