Menu rozwijane

21 września 2020

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 17 września 2020 r. przez Sejm RP o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Piszący postulują także, aby – w przypadku zawetowania ww. ustawy – Prezydent przygotował nowy jej projekt zachowując brzmienie art. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ale zmieniając treść art. 3 w zaproponowanym przez piszących brzmieniu.

Petycja została przekazana do analizy właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezydenta RP.

29 września 2020 roku Prezydent  RP podpisał ww. ustawę.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszących o podjętej przez Prezydenta decyzji.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 21-09-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2020
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska